Téma celotáborové hry

Pohádkové království

Cena tábora pro jednotlivce

6 800 Kč (6 600 Kč pro 2. sourozence)

Kolik dní zbývá do tábora

Zaplněnost tábora

25%
Dokončení online přihlášky

Tímto děkujeme za vyplnění přihlášky